Etiska stenar

Både stor- och småskalig gruvnäring förknippas ofta med tungt och farligt kroppsarbete. Gruvor kan rasa eller vattenfyllas och man använder sig av gifter som letar sig ut i vattendrag som förgiftar både människor och natur för många generationer framåt. Luften i gruvorna är ofta fyllda med mikroskopiska kiselpartiklar som letar sig in i arbetarnas lungor som efter år av arbete i dåligt ventilerade gruvschakt utvecklar dödliga lungsjukdomar.

Småskalig gruvnäring är en försörjning som ofta mycket fattiga människor utövar, inte sällan illegalt och i ömtåliga ekosystem. Kunskapen om hur man på ett säkert, långsiktigt och effektivt sätt kan leta efter dessa eftertraktade mineraler och metaller är ofta obefintlig. Detta resulterar i olyckor och dödsfall.

Man uppskattar att mellan 13-20 miljoner män, kvinnor och barn i utvecklingsländer arbetar med småskalig gruvnäring. Ungefär 13 % av allt guld som bryts i dag kommer från småskaliga gruvor. Majoriteten av de färgade stenarna som bryts kommer från småskalig gruvnäring.

Både vuxna och barn arbetar med att slipa ädelstenar och riskerar att dö en tidig och mycket plågsam död i stendammslunga om de inte har adekvat skyddsutrustning. I vissa länder finansieras vapensmuggling och gerillakrig mot legitimt valda regeringar genom just ädelstensbrytning och handel med dessa ädelstenar. Brutala övergrepp sker på lokalbefolkningen som tvingas arbeta under slavliknande förhållanden utan lön.

Etiska stenar innebär att ädelstenarna är av högsta kvalitet och utmärkt slipning. Ädelstenarna har tagits fram under skonsamma förhållanden där både människa och miljö respekteras. Handelskejdans olika stadier från gruva till konsument kontrolleras noga och  dokumenteras då vi vet var ädelstenarna har brutits och slipats. 

För mer information om etiska ädelstenar besök www.aa-adelstenar.se